Kultúrtipp

Český Krumlov története két részben

Jóllehet Český Krumlov 2009-ben ünnepelte fennállásának 700. évfordulóját, a település ennél sokkal régebbi. 1309-ből való azonban az a hivatalos okirat, amely elsőként említi Krumlovot városként. Az évforduló kapcsán a krumlovi Regionális Múzeumban 2010 őszén nyílt meg a város történetét bemutató időszaki kiállítás első része (a kezdetektől 1945-ig), 2011 tavaszán pedig a folytatás, amely a várost és környékét mutatja be egészen napjainkig.

Az 1309 augusztus 2-án kelt levélen a Rožmberk család pecsétje látható, akik az Eggenbergeket és a Schwarzenbergeket megelőzve vezették a várost.

A történelmi, gazdasági és kulturális áttekintésen kívül a kiállítás részletesen foglalkozik a város fizikai átalakulásával, azazhogy, mondhatnánk modern korunkban, inkább csodálatra méltó változatlanságával. Hatalmas tablókon és maketteken mutatják be az egész terület, az egyes városrészek, valamint egy-egy ház fejlődését, bővülését, stílusváltásait. Mint Csehország számos területén, itt is jellemző a német-cseh-zsidó jellegek folyamatos egymásba olvadása, ami sajátos stílust hozott létre. Az évszázadokon át fellendülő vagy éppen stagnáló, alvó kisvárost igazán csak a XX. század viharai érintették kellemetlenül – a két világháború pusztításai, a németek kitelepítése után maradt űr, a szocializmus szürkesége – ám 1989-től itt is új élet kezdődött, amelynek jegyében ma már egy csodálatos, a történelem majd minden korszakát megőrző és magában foglaló, rendkívül egységes belső területtel rendelkező városkép tárul a látogatók szeme elé.

A kiállításon számos „friss” leletet is bemutatnak, amelyekre a Vltava folyó medrének árvízvédelmi átalakításakor bukkantak az elmúlt két évben – antik pénzérmék, középkori kerámiák és edény-töredékek, valamint számos eszköz, szerszám és egyéb emlék a régmúlt és a közeli évszázadokból egyaránt.

A kiállítás második része elsősorban óriás tablókon mutatja be a XX. század második felének zavaros időszakát, amely Krumlov esetében az átlagosnál is izgalmasabb volt: a várkastélyt német főtisztek szállták meg a protektorátus alatt, majd a várost az amerikaiak szabadították fel, akiknek távozása után egész Csehszlovákiával együtt a Szovjetunió befolyási övezetéhez tartozott, így az 1968-as orosz katonai megszállást is túl kellett élnie. A kiállítás bemutatja a felszabadulást, a lepusztulást, az újjáépítést, egyszóval mindent, ami a városban és vidékén történt az elmúlt évszázadokban, évtizedekben.

A múzeum történetének ez az eddigi legnagyobb szabású kiállítása, amelynek megtekintését feltétlenül ajánljuk mindenkinek, aki 2011 december 31-ig a városban jár!

Regionális Múzeum (Regionální muzeum, Horní 152, Český Krumlov)